Dergi Hakkında

Journal of Curriculum and Educational Studies, eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. Söz konusu alanlarla ilgili nicel, nitel ve karma araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer vermektedir. Ayrıca, ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanımaktadır.

Journal of Curriculum and Educational Studies, eğitimi genel bir başlık altında değerlendirmeyi ve disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim sorunlarına çözüm üretmeyi önemsemektedir. Journal of Curriculum and Educational Studies, eğitim sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli yayınlarla bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Journal of Curriculum and Educational Studies, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde görülen problemlere somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede, eğitim sorunlarına bütüncül bir bakış oluşturulmasına temel teşkil etmektedir.

ISSN: 2980-2709

 

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 2 (2023): Cilt 1 Sayı 2 (2023)
Tüm Sayıları Göster